Hio bisneksesi huippukuntoon – kohti kilpailukykyistä toimintaa

Hio bisneksesi huippukuntoon – kohti kilpailukykyistä toimintaa

Toimintaympäristön muutos haastaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaa ja toiminnan johtamista. Muutos on mahdollisuus, johon voi askeltaa hallitusti yrityksen vision, strategian ja tavoitteiden mukaisesti. Hyvällä esimiestoiminnalla on tässä suuri merkitys. Kehittämällä omaa ja henkilöstön osaamista voi kehittää onnistuneesti myös yrityksen kannattavuutta, kasvua ja uudistumista.

Liiketoiminnan kehittämisessä on tärkeä löytää uusia mahdollisuuksia. Osaamista ja tehoa liiketoimintaan voidaan hakea esimerkiksi toimivan laadunhallinnan, lean-työkalujen ja palvelumuotoilun avulla. Digitaalinen myynti- ja markkinointi korostuu nykypäivän yritystoiminnassa. Näistä digitaalisuuden mahdollisuuksista on tärkeä olla tietoinen. 

Yrityksen talouden hallinta- ja analysointiosaaminen ovat toiminnan suunnittelun ja vakaan talouden edellytykset. Oma osaaminen ei aina välttämättä riitä, jolloin myös talouden asioihin on hyvä saada ulkopuolista näkemystä. 

Nämä haasteet ja mahdollisuudet tiedostaen syntyi Hio bisneksesi huippukuntoon -hanke ja sen neljä teemaa: Liiketoiminnan tukevoittaminen toimintaympäristön haasteita vastaan, Tehoa liiketoimintaan, Yrityksen vakauden hallinta ja Uudet liiketoimintatavat.

Voit osallistua kaikkiin tai itsellesi mielenkiintoisimpiin teemoihin.

Ilmoittaudu hankkeen kaikkiin webinaareihin tästä linkistä (hinta 350€) 

Hankkeen osallistujat löytävät webinaarien tallenteet heille lähetettyjen linkkien avulla materiaalipankista tältä sivustolta.

Hankkeen tarkoituksena on tuoda Suupohjan alueen yrityksille, erityisesti puu-, sisustus-, remontointi- sekä kädentaito-, tekstiili- ja vaatetusalan yrityksille monipuolista tietoa ja verkostoja moderneista liiketoiminnan menetelmistä, teknologioista ja ajankohtaisista trendeistä, joiden avulla yrityksillä on mahdollisuus kehittää ja kasvattaa omaa toimintaansa vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeita. Hanke muodostaa ja kehittää toimialan sisäisiä ja ulkoisia verkostoja ja auttaa pk-yrityksiä vahvistamaan ja kasvattamaan kilpailukykyään kehittyvässä ja haasteellisessa toimintaympäristössä.