Webinaarit

Ilmoittaudu kaikkiin teemoihin 1-4 (hinta 350 €)

Teema 1: Liiketoiminnan tukevoittaminen toimintaympäristön haasteita vastaan

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Yrityksen strategian rakentaminen ja tarkastelu: tulevaisuusskenaariot, tavoitteet ja visiot, askeleet päämäärän saavuttamiseksi

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Johtoryhmä-hallitustyöskentely – liiketoiminnan selkänoja

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Käytännön johtamistaidot puntarissa: työn- ja vastuunjako, roolit, esimiestoiminta, verkostojen ja sidosryhmien johtaminen

Käytännön johtamistaidot puntarissa: työviestintä, perehdyttäminen, palautteet, palaverikäytännöt ja osaamisten kehittäminen

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Työresurssin turvaaminen ja mahdollisuudet, mistä ja miten osaavaa työvoimaa

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Aihepiirin YritysCase

Teema 2: Tehoa liiketoimintaan

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Tuottavuutta ja tehokkuutta laadunhallinnalla 

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Sukelletaan leanin ja jatkuvan parantamisen maailmaan

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Mitä hyötyä lean tuo yrityksen toimintaan

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Palvelumuotoillaan liiketoimintaa: tuotteen, palvelun ja prosessinkehittäminen

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Moderni digitaalinen myynti ja markkinointi

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Aihepiirin YritysCase

Teema 3: Yrityksen vakauden hallinta

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Vastuullinen ja kestävä liiketoiminta

Sertifiointi kilpailuvalttina

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Talouden hallinta ja analysointi: yrityksen taloudellinen tilanne, mitä tilinpäätöksen luvut tarkoittavat, yrityksen taloudelliset toimintaedellytykset ja mahdollisuudet

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Yrityksen kehittäminen ja talouden suunnittelu: vakavarainen yritys, vakaantalouden edellytykset

Suunnitelmallinen investointi: investoinnin suunnittelu, toteuttamisenaikaikkuna, rahoituksen järjestäminen

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Aihepiirin YritysCase

Teema 4: Uudet liiketoimintatavat

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Verkostokumppanuus

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Yhteiset resurssit, koneet, työvoima, tieto

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Yhdessä maailmalle

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Paikasta riippumaton yrittäjyys

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Yrityskaupan muodot ja mahdollisuudet

pv xx.xx.2022 klo xx– xx

Aihepiirin YritysCase